100. rocznica

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wziął udział w odbywającej się 28 maja 2019 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie uroczystości z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy została powołana do życia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 3 stycznia 1919 r. Jej zadaniem jest kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W swoim wystąpieniu główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek powiedział „Wkraczamy w drugie stulecie z poczuciem troski o pracowników. To stanowiło podstawę istnienia inspekcji pracy u jej zarania i dotyczy czasów współczesnych. Kierunek działaniom urzędu nadają słowa św. Jana Pawła II, które widnieją na sztandarze inspekcji: Ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek”.

Z okazji jubileuszu Komendant Główny OHP wręczył głównemu inspektorowi pracy ozdobną skrzynkę z okuciami zawierającą kute elementy przybornika na biurko wykonaną przez uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Głównym punktem uroczystości było uhonorowanie zasłużonych pracowników PIP odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, które wręczyła szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska. Odczytano też listy gratulacyjne od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Gratulacje złożyli także sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, poseł Janusz Śniadek oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Foto: Państwowa Inspekcja Pracy