OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

POZNAWALI ZAWÓD POLICJANTAUczestnicy ŚHP podczas pogadanki wygłaszanej przez oficera prasowego komisarza Krzysztofa Kulę.

 

8 lutego uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim odwiedzili Komendę Powiatową Policji.

Spotkanie, które odbyło się w ramach programu pn. „Poznajemy zawody – rynek pracy”, miało na celu poznanie zawodu policjanta. Była to także okazja do zaznajomienia się z działaniami Policji wobec osób nieletnich, w przypadku popełnienia przez nich czynów zabronionych. Z wychowankami hufca spotkali się: kierownik miejscowej Policyjnej Izby Dziecka podkomisarz Dariusz Hyś oraz oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim komisarz Krzysztof Kula. Funkcjonariusze oprowadzili uczestników OHP po pomieszczeniach Policyjnej Izby Dziecka, zapoznali z pracą policji oraz warunkami jakie należy spełnić, aby zostać policjantem. Podkomisarz Dariusz Hyś przedstawił także działalność profilaktyczno-wychowawczą prowadzoną wobec nieletnich. Na koniec rozwinęła się ciekawa dyskusja. Młodzi ludzie mieli do oficerów wiele pytań.

W wycieczce do Komendy Policji młodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy towarzyszyli opiekunowie: Monika Migaj, Monika Szymanek oraz Rafał Frankiewicz.


drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012