OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

POWSTAŁA DRUŻYNA HARCERSKA


Zastęp z Jaciążka będzie funkcjonować pod nazwą „Płomienie nadziei”.

 

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku odbyło się 8 listopada spotkanie nowo utworzonej drużyny harcerskiej, podczas którego wybrano nazwę i omówiono plany związane z jej działalnością.

Na początku spotkania opiekun drużyny, wychowawca OSiW, Łukasz Walerzak zapoznał zebranych z historią Związku Harcerstwa Polskiego i symbolami harcerskimi oraz wyjaśnił ich znaczenie. Następnie zaprosił młodzież do wspólnego tworzenia gazetki ściennej, na której przygotowano opowieść o historii harcerstwa według własnej kompozycji. Uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniu. Wyrazili też chęć angażowania się w umacnianie i propagowanie harcerskich idei w lokalnym środowisku, a także obiecali wspierać się nawzajem w drużynie.

Już podczas pierwszego spotkania młodzi ludzie zgodnie uznali, że chcą organizować i wyjeżdżać na wspólne biwaki, wycieczki rowerowe oraz rajdy, podczas których będą mogli spędzić aktywnie czas i lepiej poznać formy pracy harcerskiej. W najbliższym czasie planują też opracować program działań swojej drużyny na kolejne sezony. Członkowie koła zapowiedzieli też, iż postarają się zlokalizować w okolicy jak największą liczbę miejsc związanych z harcerzami oraz odnaleźć w lokalnym środowisku ludzi, którzy kiedyś należeli do ZHP i w nim się zasłużyli.drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012