Nagrali film dla Kardynała Dziwisza

Uczestnicy jednostek OHP włączyli się w akcję wideo-podziękowania dla kardynała Stanisława Dziwisza, który był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Akcja została zainicjowana na jednej z podstron portalu ŚDM.

Jak wyjaśniają organizatorzy – wolontariusze ŚDM – w ten właśnie sposób chcieli podziękować kard. Stanisławowi Dziwiszowi, który w styczniu kończy swoją posługę metropolity w archidiecezji krakowskiej i przechodzi na emeryturę.

Swoje podziękowania nagrali też uczestnicy OHP z Niepołomic wspólnie z duszpasterzem ks. Rafałem.

 

Krótkie, 15-20-sekundowe filmiki ze słowami wdzięczności dla ustępującego metropolity krakowskiego można było przesyłać do 16 stycznia przez stronę internetową www.dziekujemykardynalowi.krakow2016.com.

 

Sukces uczestniczek

Podopieczne Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie, kształcące się na co dzień w zawodzie fryzjera, zajęły czołowe lokaty w konkursie zorganizowanym 17 stycznia przez miejscowy Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych.

Tematem przedsięwzięcia były „Zachwycające fryzury dam baroku”. Przy ocenie zaprezentowanych przez młodzież fryzur jury zwracało szczególną uwagę na staranność i jakość ich wykonania, a także odniesienie do epoki.

W ostatecznej klasyfikacji na pierwszym miejscu uplasowała się uczestniczka CKiW OHP w Tarnowie Patrycja Kiełbania, zaś druga była jej koleżanka Małgorzata Pietryka. Dziewczęta zostały przygotowane przez instruktor praktycznej nauki zawodu Danutę Herduś.

Szkolą w Kielcach

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach wraz z miejscowym Kuratorium Oświaty zorganizowała 16 stycznia szkolenie dotyczące programu Erasmus+ dla kadry OHP i nauczycieli z województwa świętokrzyskiego.

Poprowadzili je konsultanci Teresa Hapka z sektora programu „Młodzież” i Grzegorz Tereszkiewicz z sektora „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Najpierw uczestnicy uzyskali informacje o terminach i zasadach formalnych obowiązujących przy składaniu wniosków w ramach priorytetów: Kształcenie i szkolenia zawodowe: Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Akcja 3: Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym – EVCET. Poznali też część merytoryczną i finansową wniosku, uzyskali wiedzę na temat raportowania, upowszechniania rezultatów projektu, kalkulatora odległości przy obliczaniu kosztów związanych z podróżą, wsparcia językowego OLS.

W dalszej kolejności omówiono cele i strukturę programu „Młodzież”, w tym Akcję 1: Mobilność edukacyjna – Wolontariat europejski. Przedstawiono również kategorie budżetowe obowiązujące we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ww. akcji. Poruszono tematykę związaną z tworzeniem koncepcji projektu, naborem wolontariuszy, jakością wizyty przygotowawczej i podsumowującej, jakością aspektów związanych z pracą wolontariusza.

Szkolenie dostarczyło pracownikom OHP i kadrze nauczycielskiej specjalistycznej wiedzy z zakresu aplikowania projektów w ramach programu Erasmus+, co większość z nich wykorzysta podczas składania wniosków do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową

9 stycznia w Mazowieckiej WK OHP rozstrzygnięto konkurs plastyczny na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową, którego organizatorem był warszawski hufiec.

Podopieczni mazowieckich jednostek opiekuńczo-wychowawczo prześcigali się w pomysłach, wykonując szopki m.in. z papieru, drewna, zapałek, styropianu, a nawet makaronu i waty cukrowej.

Wszystkie nadesłane prace zostały, zgodnie z regulaminem, zaprezentowane w formie zdjęcia, o zunifikowanym formacie i rozdzielczości, na specjalnie utworzonym koncie portalu społecznościowego Facebook pn. Mazowiecki Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową dla Młodzieży OHP. Użytkownicy Facebooka, nie tylko z OHP, od 2 do 8 stycznia mogli głosować na wybraną fotografię szopki, klikając „Lubię to”. Dla zapewnienia pełnego obiektywizmu głosujących zdjęcia nie były zaopatrzone w metryczkę uwzględniającą dane identyfikacyjne ich autorów. W wyniku głosowania internautów zostały wyłonione najlepsze prace, które wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

Pierwsze miejsce zajęła praca ze zwoleńskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania, drugie – szopka z 7-6 Hufca Pracy, a trzecie – wizualizacja narodzin miejsca Jezusa Chrystusa w wykonaniu uczestniczki z 7-7 Hufca Pracy.

Wszystkie prace zostały zaprezentowane w siedzibie wolskiego hufca na ekspozycji pokonkursowej. Galerię prac obejrzały m.in. dzieci z Publicznego Przedszkola Kwiatki św. Franciszka (zdjęcie u góry), które nie kryły zachwytu nad kolorowymi i misternie wykonanymi szopkami. Przy okazji wychowawcy opowiedzieli o historii, tradycjach i metodach budowy tradycyjnej szopki, po czym wspólnie z maluchami zaśpiewali najpopularniejsze polskie kolędy.

 

Ogłoszenie o pracę w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy

Zakres pracy będzie obejmować:
– nadzór nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi w jednostkach organizacyjnych OHP,
– koordynowanie zadań inwestycyjno-remontowych w jednostkach organizacyjnych,
– koordynowanie zadań w zakresie inwestycji i remontów (w tym opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych OHP),
– sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji oraz remontów w jednostkach organizacyjnych,
– realizacja projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pt. Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy.


Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe i posiadanie uprawnień budowlanych, obywatelstwo polskie, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 3 letni staż pracy w nadzorze budowlanym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: życiorys/CV, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce składania ofert i dokumentów: Komenda Główna OHP w Warszawie ul. Tamka 1 (kancelaria bud. A pok. 101).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w Komendzie Głównej OHP na okres 2 lat.

Zakres wynagrodzenia: w granicach: 3000-5300 zł.

 

Konferencje informacyjne OHP

W dniach 9-12 stycznia w czterech jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy w województwie lubelskim odbywają się konferencje informacyjne dla przedstawicieli samorządów szczebla powiatowego i gminnego, rzemiosła oraz mediów. Celem konferencji jest przedstawienie informacji o działaniach OHP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prowadzonych na rzecz poprawy warunków w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP, oferowanie współpracy samorządom gminnym i powiatowym w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat, a także promocja zawodowego kształcenia w systemie dualnym.

Pierwsze spotkanie odbyło się 9 stycznia w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie. W konferencji wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz (na zdjęciu u góry pierwszy z prawej, obok – Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, z lewej – jego zastępca Marek Drączkowski), który podkreślił rolę OHP we wdrażaniu polityki państwa w odniesieniu do grup znajdujących się w grupie adresatów działań MRPiPS. Minister zwrócił uwagę na źródła finansowania projektów, których adresatami są osoby potrzebujące wsparcia, a także perspektywy rozwoju OHP jako instytucji zajmującej się szkoleniem i wychowaniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Konferencja w Zamościu. Pośrodku poseł Sławomir Zawiślak.

Druga konferencja odbyła się tego samego dnia, 9 stycznia, w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu. W spotkaniu wziął udział poseł Sławomir Zawiślak.

Podczas obu spotkań przedstawiciele samorządów, pracodawców i dziennikarze mieli okazję dowiedzieć się o poprawie warunków dla młodzieży w jednostkach OHP, możliwości współpracy samorządów z OHP, możliwości współpracy z pracodawcami (refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych), a także o ofercie komercyjnej OHP. Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i jego zastępca Marek Drączkowski poinformowali o strukturze i potencjale instytucji w województwie, formach pracy w zakresie kształcenia i wychowania oraz działań z zakresu rynku pracy, doposażeniu jednostek w celu poprawy warunków przebywania młodzieży w OHP, projektach realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, a także o refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Zgromadzeni poznali również znaczenie refundacji we wspieraniu dualnego systemu kształcenia zawodowego oraz jej zaletach dla młodocianego pracownika. Przedstawiciele samorządów i pracodawcy otrzymali pakiet informacji na temat możliwości nawiązania współpracy z OHP.

11 stycznia konferencja informacyjna odbędzie się w Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie, a 12 stycznia – w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim.

 

W orszaku Trzech Króli

Uczestnicy małopolskich jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP wzięli udział 6 stycznia w Orszaku Trzech Króli upamiętniającym ważne dla Chrześcijan wydarzenie, jakim jest objawienie się Boga człowiekowi.

Podopieczni krakowskich hufców uczestniczyli w orszaku niebieskim, afrykańskim, mającym charakter misyjny. Młodzież przed dołączeniem do procesji otrzymała symboliczne korony oraz śpiewniki, aby przy tej niepowtarzalnej okazji wspólnie śpiewać kolędy i przeżywać święto Objawienia Pańskiego. Na Rynku Głównym nastąpiło spotkanie monarchów oraz oddanie pokłonu nowonarodzonemu Dziecięciu.

Z kolei młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie przemaszerowała zabytkową częścią Lanckorony na Rynek, gdzie odbyło się krótkie widowisko plenerowe.

Uroczystości, w których brali udział uczestnicy Hufca Pracy w Skomielnej Białej rozpoczęły się od mszy św. w kościele p.w. św. Teresy. Następnie orszak przemaszerował ulicami Rabki do Amfiteatru Miejskiego przy ulicy Chopina. Tam odbyło się wspólne kolędowanie z Gorczańskim Oddziałem Związku Podhalan, Zespołem Regionalnym „Robcusie” i „Robcanie” oraz Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestnikom orszaku rozdawano śpiewniki, korony, flagi i okazjonalne naklejki. Młodzi podopieczni OHP – Ania, Aneta, Darek i Maciek przygrywali na regionalnych instrumentach do przedstawianych bożonarodzeniowych jasełek (zdjęcie u góry).

orszak2
Uroczystości w Makowie Podhalańskim.

Również uczestnicy z Makowa Podhalańskiego wzięli udział w barwnym korowodzie, w którym nie zabrakło gwiazdy betlejemskiej, turonia, Heroda, Świętej Rodziny i oczywiście mędrców – Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pochodowi towarzyszyły śpiewy kolęd i pastorałek. Po zakończeniu uroczystości młodzież mogła podziwiać wystawę szopek regionalnych, biorących udział w konkursie Babiogórskie Szopki Regionalne.

Udział uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w organizowanym w Święto Epifanii Orszaku Trzech Króli stanowił wspaniałe zwieńczenie świątecznego czasu Bożego Narodzenia.

Wspominając bohaterów

3 stycznia uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie (Lubelska WK) wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w ramach konferencji popularnonaukowej pod hasłem „Leon Taraszkiewicz ‚Jastrząb’, legenda polskiego podziemia niepodległościowego”. Jej gościem honorowym był mjr Stanisław Pakuła (na zdjęciu u góry), ps. Krzewina, żołnierz WiN-u z oddziału „Jastrzębia” na Lubelszczyźnie, ostatni z żyjących podkomendnych ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”.

lubelska1Przypomniano najważniejsze i najbardziej spektakularne akcje oddziału „Jastrzębia” – zajęcie Parczewa w 1946 r., atak na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie, uprowadzenie rodziny Bolesława Bieruta. Młodzież z zaciekawieniem słuchała wystąpień dotyczących bohaterów podziemia polskiego działających w powiecie włodawskim.