Niecodzienni goście

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK) spotkała się 22 stycznia z wolontariuszkami z Ghany, Indonezji i Malezji.

Celine Pong, Hutri Cika Agustina Berutu oraz Anita Opku-Tawiah przyjechały do Polski w ramach projektu pozarządowej organizacji non-for-profit AIESEC, która jest jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Prowadzona przez studentów i absolwentów interesujących się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem umożliwia swoim członkom odkrywanie własnego potencjału i rozwój w obszarach interesujących ich zagadnień. Każdy dołączający do organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Członkowie AIESEC wyjeżdżają na praktyki zagraniczne i zdobywają doświadczenie w 124 krajach świata.

Goszczące w Ząbkowicach Śląskich wolontariuszki opowiedziały młodzieży o swojej działalności pomocowej, jak również zapoznały ją ze swoimi krajami – tradycjami, strojami narodowymi, upodobaniami kulinarnymi oraz podstawowymi zwrotami grzecznościowymi w językach Ghany, Indonezji i Malezji. W tłumaczeniu pomagała także nauczycielka języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 Elżbieta Hudy.

OHP dziękuje

Uczestnicy 6-8 Hufca Pracy w Krakowie wzięli udział 21 stycznia w uroczystej mszy świętej dziękczynnej za posługę Kardynała Stanisława Dziwisza, który po ponad 11 latach kończy kierowanie Archidiecezją Krakowską.

Obchody odbyły się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach na Białych Morzach. Udział młodzieży w uroczystościach został poprzedzony zajęciami dotyczącymi działalności kardynała Stanisława Dziwisza i jego długoletniej opieki duszpasterskiej nad Ochotniczymi Hufcami Pracy w Małopolsce. Mszę świętą uświetnił poczet sztandarowy Małopolskiej Komendy OHP. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Kardynała była koncelebrowana przez kapłanów z całej diecezji. Kardynał podziękował Benedyktowi XVI za okazane zaufanie dla Archidiecezji Krakowskiej i Kościoła w Polsce, jak również beatyfikację i przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II oraz decyzję w sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i jego obecność podczas uroczystości. Odchodzący Metropolita dziękował ponadto wszystkim członkom Kościoła krakowskiego, wspólnotom i środowiskom, władzom rządowym i samorządowym.

W uroczystości wzięła udział premier Beata Szydło oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP. Na zakończenie uczestnicy otrzymali od kapłanów podziękowania za udział w uroczystości. Po mszy świętej młodzież chętnie opowiadała o pozytywnym wpływie, jaki na nią wywarł kardynał Stanisław Dziwisz, zwłaszcza podczas Światowych Dni Młodzieży, których hasło „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, będzie dla nich drogowskazem na dalszą drogę życia.

 

Aktywne ferie na Podkarpaciu

Minął już pierwszy tydzień ferii w niektórych województwach. Młodzież nie tylko odpoczywa, ale także uczestniczy w zajęciach przygotowanych przez kadrę jednostek opiekuńczo-wychowawczych podkarpackich OHP, pracuje w lokalnych przedsiębiorstwach, czy też bierze udział w szkoleniach prowadzonych przez doradców zawodowych i pośredników pracy.

Aktywnie rozpoczęli ferie uczestnicy krośnieńskich hufców pracy. Podopieczni 9-10 Hufca Pracy wybrali się na lodowisko, a także na zajęcia z samoobrony z elementami akrobatyki, które prowadził sensei Adam Buczyński. Uczniowie zdobywali umiejętności walki i samoobrony, które przydadzą im się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Obejrzeli także wystawę „Chrzest Polski” mieszczącą się w miejscowym Biurze Wystaw Artystycznych w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza zorganizowaną z okazji 1050. rocznicy przyjęcia przez Polskę wiary chrześcijańskiej. Była to też okazja do obejrzenia wystawy fotograficznej z okazji 15-lecia Fotoklubu – amatorskiego ruchu fotograficznego z Krosna.

Z kolei uczestnicy krośnieńskiego 9-9 Hufca Pracy odwiedzili siłownię i kręgielnię w Klubie ATOMsfera, zaś młodzież trzeciego rocznika podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności na kursie spawania metodami MAG-135 i TIG-141 zorganizowanym w Ośrodku Szkolenia Zawodowego. Liczna grupa wychowanków hufca odbywała praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy: Vacuma Jedlicze, Wietpol Krosno, NGS Oil &Gas Krosno, Irmot Krosno Dioxid Krosno.

Druga edycja programu pn. „Aktywny w czasie wolnym od szkoły” trwa w Hufcu Pracy w Jarosławiu. Głównymi celami zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat aktywności ruchowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia przez uczestnictwo w zajęciach sportowych. Spotkaniom towarzyszą pogadanki z wychowawcą na temat wybranej dziedziny sportu oraz zasad zdrowego trybu życia. Pierwsze zajęcia odbyły się na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponadto w harmonogramie programu przewidziane są również zajęcia rekreacyjno-ruchowe na basenie, siłowni oraz w klubie fitness.

Z kolei świetlica środowiskowa działająca przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu jest miejscem, w którym swój wolny czas mogą, oprócz uczestników OHP, spędzić dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego.

W pierwszych dniach ferii odbywały się tu zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w czasie zimowego odpoczynku, zorganizowano też gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia muzyczno-rytmiczne, a w szczególności nauka piosenek i inscenizacji ruchowej, gry na gitarze oraz wspólny śpiew. Pod czujnym okiem wychowawców dzieci dokarmiały i obserwowały ptaki nie tylko na terenie Ośrodka, ale również w pobliskim parku. Przygotowano laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka, bawiono się w poszukiwaczy skarbów oraz inne gry ruchowe i umysłowe.

W 9-8 Hufcu Pracy w Sanoku odbyły się warsztaty wyrównawcze oraz zajęcia pt. „Ciekawostki z mojego regionu”, przybliżające zimowe atrakcje i alternatywne formy spędzania wolnego czasu. W ramach programu pn. „Szkoła i co dalej?” młodzież skorzystała też z porad specjalisty ds. rozwoju zawodowego Iwony Samborskiej-Adamiak oraz pośrednika pracy Piotra Kozłowskiego z miejscowego Młodzieżowego Centrum Kariery. Zaprezentowano film pt. „Zawód przyszłości – gdzie szukać, jak zdobyć” oraz rozmawiano m.in. na temat ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Interesująca ofertę prezentowały jednostki rynku pracy. 19 stycznia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Tarnobrzegu odbył się Dzień otwarty skierowany do młodzieży w wieku 18-25 lat nieuczącej się i poszukującej pracy z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Specjalista ds. rozwoju zawodowego Dariusz Przytuła informował o działalności OHP w zakresie rynku pracy, zachęcał do korzystania z usług jednostki oraz przedstawił ofertę szkoleń zawodowych na rok 2017. Młodzież uczestniczyła też w przykładowym kursie pt. „BHP w magazynie” i obejrzała film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa pracy na stanowisku magazyniera. Pracownik Ośrodka przedstawił również działanie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) – systemu teleinformatycznego dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

W czasie ferii Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Krośnie rozpoczęło cykl spotkań z osobami niepełnosprawnymi w ramach autorskiego programu „Równy start”, realizowanego w Zakładzie Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie. Celem cyklu zajęć jest wzmocnienie motywacji osób z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia oraz minimalizacja obaw z tym związanych. Pierwsze warsztaty poświęcono kształtowaniu realnego obrazu siebie, poszerzaniu wiedzy na temat własnych umiejętności oraz cech charakteru i zainteresowań.

Nagrali film dla Kardynała Dziwisza

Uczestnicy jednostek OHP włączyli się w akcję wideo-podziękowania dla kardynała Stanisława Dziwisza, który był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Akcja została zainicjowana na jednej z podstron portalu ŚDM.

Jak wyjaśniają organizatorzy – wolontariusze ŚDM – w ten właśnie sposób chcieli podziękować kard. Stanisławowi Dziwiszowi, który w styczniu kończy swoją posługę metropolity w archidiecezji krakowskiej i przechodzi na emeryturę.

Swoje podziękowania nagrali też uczestnicy OHP z Niepołomic wspólnie z duszpasterzem ks. Rafałem.

 

Krótkie, 15-20-sekundowe filmiki ze słowami wdzięczności dla ustępującego metropolity krakowskiego można było przesyłać do 16 stycznia przez stronę internetową www.dziekujemykardynalowi.krakow2016.com.

 

Sukces uczestniczek

Podopieczne Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie, kształcące się na co dzień w zawodzie fryzjera, zajęły czołowe lokaty w konkursie zorganizowanym 17 stycznia przez miejscowy Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych.

Tematem przedsięwzięcia były „Zachwycające fryzury dam baroku”. Przy ocenie zaprezentowanych przez młodzież fryzur jury zwracało szczególną uwagę na staranność i jakość ich wykonania, a także odniesienie do epoki.

W ostatecznej klasyfikacji na pierwszym miejscu uplasowała się uczestniczka CKiW OHP w Tarnowie Patrycja Kiełbania, zaś druga była jej koleżanka Małgorzata Pietryka. Dziewczęta zostały przygotowane przez instruktor praktycznej nauki zawodu Danutę Herduś.

Szkolą w Kielcach

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach wraz z miejscowym Kuratorium Oświaty zorganizowała 16 stycznia szkolenie dotyczące programu Erasmus+ dla kadry OHP i nauczycieli z województwa świętokrzyskiego.

Poprowadzili je konsultanci Teresa Hapka z sektora programu „Młodzież” i Grzegorz Tereszkiewicz z sektora „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Najpierw uczestnicy uzyskali informacje o terminach i zasadach formalnych obowiązujących przy składaniu wniosków w ramach priorytetów: Kształcenie i szkolenia zawodowe: Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Akcja 3: Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym – EVCET. Poznali też część merytoryczną i finansową wniosku, uzyskali wiedzę na temat raportowania, upowszechniania rezultatów projektu, kalkulatora odległości przy obliczaniu kosztów związanych z podróżą, wsparcia językowego OLS.

W dalszej kolejności omówiono cele i strukturę programu „Młodzież”, w tym Akcję 1: Mobilność edukacyjna – Wolontariat europejski. Przedstawiono również kategorie budżetowe obowiązujące we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ww. akcji. Poruszono tematykę związaną z tworzeniem koncepcji projektu, naborem wolontariuszy, jakością wizyty przygotowawczej i podsumowującej, jakością aspektów związanych z pracą wolontariusza.

Szkolenie dostarczyło pracownikom OHP i kadrze nauczycielskiej specjalistycznej wiedzy z zakresu aplikowania projektów w ramach programu Erasmus+, co większość z nich wykorzysta podczas składania wniosków do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową

9 stycznia w Mazowieckiej WK OHP rozstrzygnięto konkurs plastyczny na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową, którego organizatorem był warszawski hufiec.

Podopieczni mazowieckich jednostek opiekuńczo-wychowawczo prześcigali się w pomysłach, wykonując szopki m.in. z papieru, drewna, zapałek, styropianu, a nawet makaronu i waty cukrowej.

Wszystkie nadesłane prace zostały, zgodnie z regulaminem, zaprezentowane w formie zdjęcia, o zunifikowanym formacie i rozdzielczości, na specjalnie utworzonym koncie portalu społecznościowego Facebook pn. Mazowiecki Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową dla Młodzieży OHP. Użytkownicy Facebooka, nie tylko z OHP, od 2 do 8 stycznia mogli głosować na wybraną fotografię szopki, klikając „Lubię to”. Dla zapewnienia pełnego obiektywizmu głosujących zdjęcia nie były zaopatrzone w metryczkę uwzględniającą dane identyfikacyjne ich autorów. W wyniku głosowania internautów zostały wyłonione najlepsze prace, które wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

Pierwsze miejsce zajęła praca ze zwoleńskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania, drugie – szopka z 7-6 Hufca Pracy, a trzecie – wizualizacja narodzin miejsca Jezusa Chrystusa w wykonaniu uczestniczki z 7-7 Hufca Pracy.

Wszystkie prace zostały zaprezentowane w siedzibie wolskiego hufca na ekspozycji pokonkursowej. Galerię prac obejrzały m.in. dzieci z Publicznego Przedszkola Kwiatki św. Franciszka (zdjęcie u góry), które nie kryły zachwytu nad kolorowymi i misternie wykonanymi szopkami. Przy okazji wychowawcy opowiedzieli o historii, tradycjach i metodach budowy tradycyjnej szopki, po czym wspólnie z maluchami zaśpiewali najpopularniejsze polskie kolędy.

 

Ogłoszenie o pracę w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy

Zakres pracy będzie obejmować:
– nadzór nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi w jednostkach organizacyjnych OHP,
– koordynowanie zadań inwestycyjno-remontowych w jednostkach organizacyjnych,
– koordynowanie zadań w zakresie inwestycji i remontów (w tym opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych OHP),
– sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji oraz remontów w jednostkach organizacyjnych,
– realizacja projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pt. Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy.


Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe i posiadanie uprawnień budowlanych, obywatelstwo polskie, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 3 letni staż pracy w nadzorze budowlanym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: życiorys/CV, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce składania ofert i dokumentów: Komenda Główna OHP w Warszawie ul. Tamka 1 (kancelaria bud. A pok. 101).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w Komendzie Głównej OHP na okres 2 lat.

Zakres wynagrodzenia: w granicach: 3000-5300 zł.

 

Konferencje informacyjne OHP

W dniach 9-12 stycznia w czterech jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy w województwie lubelskim odbywają się konferencje informacyjne dla przedstawicieli samorządów szczebla powiatowego i gminnego, rzemiosła oraz mediów. Celem konferencji jest przedstawienie informacji o działaniach OHP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prowadzonych na rzecz poprawy warunków w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP, oferowanie współpracy samorządom gminnym i powiatowym w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat, a także promocja zawodowego kształcenia w systemie dualnym.

Pierwsze spotkanie odbyło się 9 stycznia w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie. W konferencji wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz (na zdjęciu u góry pierwszy z prawej, obok – Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, z lewej – jego zastępca Marek Drączkowski), który podkreślił rolę OHP we wdrażaniu polityki państwa w odniesieniu do grup znajdujących się w grupie adresatów działań MRPiPS. Minister zwrócił uwagę na źródła finansowania projektów, których adresatami są osoby potrzebujące wsparcia, a także perspektywy rozwoju OHP jako instytucji zajmującej się szkoleniem i wychowaniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Konferencja w Zamościu. Pośrodku poseł Sławomir Zawiślak.

Druga konferencja odbyła się tego samego dnia, 9 stycznia, w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu. W spotkaniu wziął udział poseł Sławomir Zawiślak.

Podczas obu spotkań przedstawiciele samorządów, pracodawców i dziennikarze mieli okazję dowiedzieć się o poprawie warunków dla młodzieży w jednostkach OHP, możliwości współpracy samorządów z OHP, możliwości współpracy z pracodawcami (refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych), a także o ofercie komercyjnej OHP. Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i jego zastępca Marek Drączkowski poinformowali o strukturze i potencjale instytucji w województwie, formach pracy w zakresie kształcenia i wychowania oraz działań z zakresu rynku pracy, doposażeniu jednostek w celu poprawy warunków przebywania młodzieży w OHP, projektach realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, a także o refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Zgromadzeni poznali również znaczenie refundacji we wspieraniu dualnego systemu kształcenia zawodowego oraz jej zaletach dla młodocianego pracownika. Przedstawiciele samorządów i pracodawcy otrzymali pakiet informacji na temat możliwości nawiązania współpracy z OHP.

11 stycznia konferencja informacyjna odbędzie się w Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie, a 12 stycznia – w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim.

 

W orszaku Trzech Króli

Uczestnicy małopolskich jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP wzięli udział 6 stycznia w Orszaku Trzech Króli upamiętniającym ważne dla Chrześcijan wydarzenie, jakim jest objawienie się Boga człowiekowi.

Podopieczni krakowskich hufców uczestniczyli w orszaku niebieskim, afrykańskim, mającym charakter misyjny. Młodzież przed dołączeniem do procesji otrzymała symboliczne korony oraz śpiewniki, aby przy tej niepowtarzalnej okazji wspólnie śpiewać kolędy i przeżywać święto Objawienia Pańskiego. Na Rynku Głównym nastąpiło spotkanie monarchów oraz oddanie pokłonu nowonarodzonemu Dziecięciu.

Z kolei młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie przemaszerowała zabytkową częścią Lanckorony na Rynek, gdzie odbyło się krótkie widowisko plenerowe.

Uroczystości, w których brali udział uczestnicy Hufca Pracy w Skomielnej Białej rozpoczęły się od mszy św. w kościele p.w. św. Teresy. Następnie orszak przemaszerował ulicami Rabki do Amfiteatru Miejskiego przy ulicy Chopina. Tam odbyło się wspólne kolędowanie z Gorczańskim Oddziałem Związku Podhalan, Zespołem Regionalnym „Robcusie” i „Robcanie” oraz Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestnikom orszaku rozdawano śpiewniki, korony, flagi i okazjonalne naklejki. Młodzi podopieczni OHP – Ania, Aneta, Darek i Maciek przygrywali na regionalnych instrumentach do przedstawianych bożonarodzeniowych jasełek (zdjęcie u góry).

orszak2
Uroczystości w Makowie Podhalańskim.

Również uczestnicy z Makowa Podhalańskiego wzięli udział w barwnym korowodzie, w którym nie zabrakło gwiazdy betlejemskiej, turonia, Heroda, Świętej Rodziny i oczywiście mędrców – Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pochodowi towarzyszyły śpiewy kolęd i pastorałek. Po zakończeniu uroczystości młodzież mogła podziwiać wystawę szopek regionalnych, biorących udział w konkursie Babiogórskie Szopki Regionalne.

Udział uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w organizowanym w Święto Epifanii Orszaku Trzech Króli stanowił wspaniałe zwieńczenie świątecznego czasu Bożego Narodzenia.