OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

POZNAJĄC PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE


Uczniowie Gimnazjum nr 2 z Orzesza podczas zajęć.
 

Doradczyni zawodowa Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Mikołowie (Śląska WK OHP) przeprowadziła 8 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu zajęcia na temat kształtowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Dzięki uczestnictwu w licznych ćwiczeniach edukacyjnych młodzi ludzie mieli okazję do samodzielnego odkrywania swoich słabych i mocnych stron, uzdolnień oraz osobistych potrzeb w zakresie rozwoju. Wiedza na temat predyspozycji czy zainteresowań stanowi podstawę prawidłowego planowania przyszłości. Doradczyni zawodowa Joanna Burc-Wsuł zaproponowała młodzieży wykorzystanie licznych narzędzi metodycznych, w tym testu określającego typy osobowości zawodowych według Hollanda. Następnie uczestnicy dokonywali porównania zdiagnozowanych u siebie umiejętności i predyspozycji z wymaganiami stawianymi na określonych stanowiskach pracy w różnych branżach.

Joanna Burc-Wsuł omówiła również możliwości korzystania z usług doradców zawodowych oraz pośredników pracy i specjalistów ds. szkoleń zatrudnionych w terenowych jednostkach Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Spotkanie miało na celu między innymi promocję kompleksowego wsparcia oferowanego w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012