OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

EDUKACJA I PRACA W CZĘSTOCHOWIE


Uczestnicy Targów Edukacji przy stoisku OHP.
 

19 kwietnia jednostki organizacyjne Centrum Edukacji i Pracy OHP w Częstochowie wzięły udział w Targach Edukacji – XVI Prezentacjach Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lublinieckiego.

Podczas imprezy, zorganizowanej w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, młodzież ostatnich klas szkół gimnazjalnych powiatu miała okazję zapoznać się z bogatą ofertą programową jednostek CEiPM OHP: Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lublińcu, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Częstochowie i Filii Młodzieżowego Biura Pracy z Lublińca. Doradcy zawodowi udzielali porad i wskazówek dotyczących m.in. określania własnych predyspozycji zawodowych, trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, dalszej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz szczegółowo omawiali poszczególne branże i zawody.

Z kolei pośrednik pracy informował zainteresowanych o możliwościach podjęcia pracy krótkoterminowej tymczasowej oraz o zasadach rejestracji w MBP OHP. Młodzieży udostępniono ulotki zawodoznawcze i broszurki z zakresu planowania kariery zawodowej. Stoisko OHP cieszyło się dużą popularnością wśród osób odwiedzających – szczególną uwagę przyciągały prezentowane przez doradców zawodowych programy multimedialne oraz autotesty badające sferę zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Udział w Targach Edukacyjnych był doskonałą okazją do promocji OHP w środowisku lokalnym i na terenie powiatu oraz pozwolił młodzieży skorzystać z różnych form poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012