Nagrali film dla Kardynała Dziwisza

Uczestnicy jednostek OHP włączyli się w akcję wideo-podziękowania dla kardynała Stanisława Dziwisza, który był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Akcja została zainicjowana na jednej z podstron portalu ŚDM.

Jak wyjaśniają organizatorzy – wolontariusze ŚDM – w ten właśnie sposób chcieli podziękować kard. Stanisławowi Dziwiszowi, który w styczniu kończy swoją posługę metropolity w archidiecezji krakowskiej i przechodzi na emeryturę.

Swoje podziękowania nagrali też uczestnicy OHP z Niepołomic wspólnie z duszpasterzem ks. Rafałem.

 

Krótkie, 15-20-sekundowe filmiki ze słowami wdzięczności dla ustępującego metropolity krakowskiego można było przesyłać do 16 stycznia przez stronę internetową www.dziekujemykardynalowi.krakow2016.com.

 

Sukces uczestniczek

Podopieczne Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie, kształcące się na co dzień w zawodzie fryzjera, zajęły czołowe lokaty w konkursie zorganizowanym 17 stycznia przez miejscowy Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych.

Tematem przedsięwzięcia były „Zachwycające fryzury dam baroku”. Przy ocenie zaprezentowanych przez młodzież fryzur jury zwracało szczególną uwagę na staranność i jakość ich wykonania, a także odniesienie do epoki.

W ostatecznej klasyfikacji na pierwszym miejscu uplasowała się uczestniczka CKiW OHP w Tarnowie Patrycja Kiełbania, zaś druga była jej koleżanka Małgorzata Pietryka. Dziewczęta zostały przygotowane przez instruktor praktycznej nauki zawodu Danutę Herduś.

Szkolą w Kielcach

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach wraz z miejscowym Kuratorium Oświaty zorganizowała 16 stycznia szkolenie dotyczące programu Erasmus+ dla kadry OHP i nauczycieli z województwa świętokrzyskiego.

Poprowadzili je konsultanci Teresa Hapka z sektora programu „Młodzież” i Grzegorz Tereszkiewicz z sektora „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Najpierw uczestnicy uzyskali informacje o terminach i zasadach formalnych obowiązujących przy składaniu wniosków w ramach priorytetów: Kształcenie i szkolenia zawodowe: Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Akcja 3: Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym – EVCET. Poznali też część merytoryczną i finansową wniosku, uzyskali wiedzę na temat raportowania, upowszechniania rezultatów projektu, kalkulatora odległości przy obliczaniu kosztów związanych z podróżą, wsparcia językowego OLS.

W dalszej kolejności omówiono cele i strukturę programu „Młodzież”, w tym Akcję 1: Mobilność edukacyjna – Wolontariat europejski. Przedstawiono również kategorie budżetowe obowiązujące we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ww. akcji. Poruszono tematykę związaną z tworzeniem koncepcji projektu, naborem wolontariuszy, jakością wizyty przygotowawczej i podsumowującej, jakością aspektów związanych z pracą wolontariusza.

Szkolenie dostarczyło pracownikom OHP i kadrze nauczycielskiej specjalistycznej wiedzy z zakresu aplikowania projektów w ramach programu Erasmus+, co większość z nich wykorzysta podczas składania wniosków do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową

9 stycznia w Mazowieckiej WK OHP rozstrzygnięto konkurs plastyczny na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową, którego organizatorem był warszawski hufiec.

Podopieczni mazowieckich jednostek opiekuńczo-wychowawczo prześcigali się w pomysłach, wykonując szopki m.in. z papieru, drewna, zapałek, styropianu, a nawet makaronu i waty cukrowej.

Wszystkie nadesłane prace zostały, zgodnie z regulaminem, zaprezentowane w formie zdjęcia, o zunifikowanym formacie i rozdzielczości, na specjalnie utworzonym koncie portalu społecznościowego Facebook pn. Mazowiecki Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową dla Młodzieży OHP. Użytkownicy Facebooka, nie tylko z OHP, od 2 do 8 stycznia mogli głosować na wybraną fotografię szopki, klikając „Lubię to”. Dla zapewnienia pełnego obiektywizmu głosujących zdjęcia nie były zaopatrzone w metryczkę uwzględniającą dane identyfikacyjne ich autorów. W wyniku głosowania internautów zostały wyłonione najlepsze prace, które wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

Pierwsze miejsce zajęła praca ze zwoleńskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania, drugie – szopka z 7-6 Hufca Pracy, a trzecie – wizualizacja narodzin miejsca Jezusa Chrystusa w wykonaniu uczestniczki z 7-7 Hufca Pracy.

Wszystkie prace zostały zaprezentowane w siedzibie wolskiego hufca na ekspozycji pokonkursowej. Galerię prac obejrzały m.in. dzieci z Publicznego Przedszkola Kwiatki św. Franciszka (zdjęcie u góry), które nie kryły zachwytu nad kolorowymi i misternie wykonanymi szopkami. Przy okazji wychowawcy opowiedzieli o historii, tradycjach i metodach budowy tradycyjnej szopki, po czym wspólnie z maluchami zaśpiewali najpopularniejsze polskie kolędy.

 

Konferencje informacyjne OHP

W dniach 9-12 stycznia w czterech jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy w województwie lubelskim odbywają się konferencje informacyjne dla przedstawicieli samorządów szczebla powiatowego i gminnego, rzemiosła oraz mediów. Celem konferencji jest przedstawienie informacji o działaniach OHP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prowadzonych na rzecz poprawy warunków w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP, oferowanie współpracy samorządom gminnym i powiatowym w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat, a także promocja zawodowego kształcenia w systemie dualnym.

Pierwsze spotkanie odbyło się 9 stycznia w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie. W konferencji wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz (na zdjęciu u góry pierwszy z prawej, obok – Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, z lewej – jego zastępca Marek Drączkowski), który podkreślił rolę OHP we wdrażaniu polityki państwa w odniesieniu do grup znajdujących się w grupie adresatów działań MRPiPS. Minister zwrócił uwagę na źródła finansowania projektów, których adresatami są osoby potrzebujące wsparcia, a także perspektywy rozwoju OHP jako instytucji zajmującej się szkoleniem i wychowaniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Konferencja w Zamościu. Pośrodku poseł Sławomir Zawiślak.

Druga konferencja odbyła się tego samego dnia, 9 stycznia, w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu. W spotkaniu wziął udział poseł Sławomir Zawiślak.

Podczas obu spotkań przedstawiciele samorządów, pracodawców i dziennikarze mieli okazję dowiedzieć się o poprawie warunków dla młodzieży w jednostkach OHP, możliwości współpracy samorządów z OHP, możliwości współpracy z pracodawcami (refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych), a także o ofercie komercyjnej OHP. Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i jego zastępca Marek Drączkowski poinformowali o strukturze i potencjale instytucji w województwie, formach pracy w zakresie kształcenia i wychowania oraz działań z zakresu rynku pracy, doposażeniu jednostek w celu poprawy warunków przebywania młodzieży w OHP, projektach realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, a także o refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Zgromadzeni poznali również znaczenie refundacji we wspieraniu dualnego systemu kształcenia zawodowego oraz jej zaletach dla młodocianego pracownika. Przedstawiciele samorządów i pracodawcy otrzymali pakiet informacji na temat możliwości nawiązania współpracy z OHP.

11 stycznia konferencja informacyjna odbędzie się w Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie, a 12 stycznia – w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim.

 

W orszaku Trzech Króli

Uczestnicy małopolskich jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP wzięli udział 6 stycznia w Orszaku Trzech Króli upamiętniającym ważne dla Chrześcijan wydarzenie, jakim jest objawienie się Boga człowiekowi.

Podopieczni krakowskich hufców uczestniczyli w orszaku niebieskim, afrykańskim, mającym charakter misyjny. Młodzież przed dołączeniem do procesji otrzymała symboliczne korony oraz śpiewniki, aby przy tej niepowtarzalnej okazji wspólnie śpiewać kolędy i przeżywać święto Objawienia Pańskiego. Na Rynku Głównym nastąpiło spotkanie monarchów oraz oddanie pokłonu nowonarodzonemu Dziecięciu.

Z kolei młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie przemaszerowała zabytkową częścią Lanckorony na Rynek, gdzie odbyło się krótkie widowisko plenerowe.

Uroczystości, w których brali udział uczestnicy Hufca Pracy w Skomielnej Białej rozpoczęły się od mszy św. w kościele p.w. św. Teresy. Następnie orszak przemaszerował ulicami Rabki do Amfiteatru Miejskiego przy ulicy Chopina. Tam odbyło się wspólne kolędowanie z Gorczańskim Oddziałem Związku Podhalan, Zespołem Regionalnym „Robcusie” i „Robcanie” oraz Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestnikom orszaku rozdawano śpiewniki, korony, flagi i okazjonalne naklejki. Młodzi podopieczni OHP – Ania, Aneta, Darek i Maciek przygrywali na regionalnych instrumentach do przedstawianych bożonarodzeniowych jasełek (zdjęcie u góry).

orszak2
Uroczystości w Makowie Podhalańskim.

Również uczestnicy z Makowa Podhalańskiego wzięli udział w barwnym korowodzie, w którym nie zabrakło gwiazdy betlejemskiej, turonia, Heroda, Świętej Rodziny i oczywiście mędrców – Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pochodowi towarzyszyły śpiewy kolęd i pastorałek. Po zakończeniu uroczystości młodzież mogła podziwiać wystawę szopek regionalnych, biorących udział w konkursie Babiogórskie Szopki Regionalne.

Udział uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w organizowanym w Święto Epifanii Orszaku Trzech Króli stanowił wspaniałe zwieńczenie świątecznego czasu Bożego Narodzenia.

Wspominając bohaterów

3 stycznia uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie (Lubelska WK) wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w ramach konferencji popularnonaukowej pod hasłem „Leon Taraszkiewicz ‚Jastrząb’, legenda polskiego podziemia niepodległościowego”. Jej gościem honorowym był mjr Stanisław Pakuła (na zdjęciu u góry), ps. Krzewina, żołnierz WiN-u z oddziału „Jastrzębia” na Lubelszczyźnie, ostatni z żyjących podkomendnych ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”.

lubelska1Przypomniano najważniejsze i najbardziej spektakularne akcje oddziału „Jastrzębia” – zajęcie Parczewa w 1946 r., atak na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie, uprowadzenie rodziny Bolesława Bieruta. Młodzież z zaciekawieniem słuchała wystąpień dotyczących bohaterów podziemia polskiego działających w powiecie włodawskim.

Moja ścieżka rozwoju zawodowego

To tytuł konkursu z zakresu rynku pracy, który podsumowano 28 grudnia w siedzibie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Jego celem było kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania drogi edukacyjno-zawodowej i korzyści z tego płynących oraz kształtowanie postaw otwartych na samorozwój zawodowy.

Konkurs, w którym wzięła udział młodzież w wieku 15-25 lat, polegał na opracowaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej.

Spośród 30 prac nadesłanych z całego województwa wybrano sześć najlepszych prezentacji zgłoszonych przez Karolinę Kołdarz z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaśle, Anetę Giefert z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lesku, Aleksandrę Czopor z Młodzieżowego Centrum Kariery w Sanoku, Aleksandrę Kłos z Młodzieżowego Centrum Kariery w Cieszanowie oraz Katarzynę Dobranowicz i Jakuba Czwórnóga z Punktu Pośrednictwa Pracy w Łańcucie. Dodatkowo przyznano też cztery wyróżnienia.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczył podczas podsumowania konkursu Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś. Komendant życzył młodzieży dalszych sukcesów na drodze rozwoju zawodowego, a także zachęcał do aktywności w tego typu inicjatywach organizowanych nie tylko przez OHP.

 

98. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w których wzięła udział delegacja wielkopolskich OHP z Wojewódzkim Komendantem Michałem Tadeuszem Combą, rozpoczęły się w Lesznie od uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny w tamtejszej Bazylice Mniejszej.

Na leszczyńskim Rynku, gdzie odbyła się główna część obchodów rocznicy, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann odczytał list premier Beaty Szydło, w którym napisała m.in.: Powstanie Wielkopolskie to jeden z fundamentów polskiej świadomości historycznej, a dzień jego wybuchu to dzień rozpoczęcia nieodwracalnego marszu ku jednemu celowi – przywróceniu Polski na mapę Europy. Pani Premier podziękowała także inicjatorom obchodów za przywracanie pamięci tych wyjątkowych dni.

Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba składa kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci powstańców wielkopolskich.

Gdyby nie zwycięskie powstanie, Leszno, jak i cała Wielkopolska, byłyby terenami plebiscytu, co mocno podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent Leszna Łukasz Borowiak: Wynik głosowania w Lesznie był łatwy do przewidzenia, biorąc pod uwagę strukturę narodowościową miasta. Leszno nie znalazłoby się w granicach państwa polskiego.

W trakcie obchodów odczytano apel pamięci, uczestnicy uroczystości oddali hołd powstańcom, dowódcom, uczestnikom walk o Polskę, bohaterom. Wspomniane zostały ofiary katastrofy smoleńskiej, w tym śp. Prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska. Można było podziwiać defiladę pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania, zgromadzony sprzęt wojskowy, a także przejechać się zabytkowym pociągiem „Powstaniec”, prowadzonym przez parowóz. Podczas podróży pasażerom towarzyszyli rekonstruktorzy w mundurach z epoki, którzy na poszczególnych stacjach prezentowali m.in. inscenizacje rozbrajania niemieckich żołnierzy. Uroczystości w Lesznie zakończyły się złożeniem kwiatów w miejscach pamięci.

Podobnie obchodzono rocznicę powstania w Poznaniu – w uroczystościach wzięli udział zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Ewa Krupska wraz z pracownikami Wojewódzkiej Komendy OHP oraz kadrą i uczestnikami poznańskiego hufca pracy.

 

Uroczystości w Poznaniu.

Rozdanie nagród

Działające w strukturze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie (Podkarpacka WK) Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzozowie rozdało 22 grudnia nagrody uczestnikom konkursu pn. „Ekonomia – Moja przyszłość zawodowa”. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie (współorganizator konkursu), do którego uczniów było skierowane przedsięwzięcie.

Nagrody i dyplomy zdobywcom pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca wręczyli dyrektor CEiPM w Krośnie Dariusz Paczosa wraz z dyrektorem ZSE Jerzym Olearczykiem. Również pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy. Dyrektor Dariusz Paczosa pogratulował młodzieży, dziękując jednocześnie za liczne uczestnictwo w konkursie. Na zakończenie przekazał także całej społeczności szkolnej najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego roku.

bzozow2